مجموعه جیما مارت (فروشگاه گاما) با هدف ارائه محصولات دیجیتال از طریق گردآوری تمام برندها و کیفیت های موجود در بازار برای هر کالا امکان انتخاب هوشمندانه را برای مشتریان فراهم خواهد کرد،  ما در این مجموعه خواستار علم مشتری بر خرید خود هستیم تا در بازار آشفته این روزها و تنوع کالاها با کیفیت های متفاوت مبلغی که پرداخت می‌شود متناسب با کیفیت آن کالا باشد.از این رو ما در این مجموعه تصمیم گرفتیم با استفاده از تجربیات اعضای فروشگاه و اشتراک این تجربیات و ارائه کالاها با تمام کیفیت ها و بیان این تفاوت‌ها تجربه متفاوت در خرید برای مشتریان ایجاد کنیم.هدف اصلی ژیمامارت جلب رضایت و اطمینان مشتری است و امیدواریم با گسترش کالاها و امکانات وبسایت بتوانیم منبعی کامل و قابل اطمینان برای انتخاب کالاهای دیجیتال باشيم و معتقد هستیم امکان این اطمینان جز از طریق صداقت با مشتری  و ارائه حق واقعی مشتری امکان پذیر نخواهد بود.