مقایسه آیپد پرو 2021 وای فای 11 اینچ 512 گیگ اپل iPad Pro M1 Wifi 2021

آیپد پرو 2021 وای فای 11 اینچ 512 گیگ اپل
آیپد پرو 2021 وای فای 11 اینچ 512 گیگ اپل iPad Pro M1 Wifi 2021
34,200,000 تومان
مشاهده و خرید محصول
یک کالای جدید انتخاب نمایید.
آی پد پرو 11 اینچ 64 گیگ iPad Pro 11 wifi 64GB اپل 2018
آی پد پرو 11 اینچ 64 گیگ iPad Pro 11 wifi 64GB اپل 2018
آی پد پرو 11 اینچ 256 گیگ iPad Pro 11 wifi 256GB اپل 2018
آی پد پرو 11 اینچ 256 گیگ iPad Pro 11 wifi 256GB اپل 2018
آی پد پرو 11 اینچ 512 گیگ iPad Pro 11 wifi 512GB اپل 2018
آی پد پرو 11 اینچ 512 گیگ iPad Pro 11 wifi 512GB اپل 2018
آی پد پرو 11 اینچ یک ترابایت سلولار iPad Pro 11 1TB Wi-Fi + Cellular 2018 اپل
آی پد پرو 11 اینچ یک ترابایت سلولار iPad Pro 11 1TB Wi-Fi + Cellular 2018 اپل
آی پد پرو 11 اینچ 64 گیگ سلولار iPad Pro 11 64GB Wi-Fi + Cellular 2018 اپل
آی پد پرو 11 اینچ 64 گیگ سلولار iPad Pro 11 64GB Wi-Fi + Cellular 2018 اپل
آی پد پرو 11 اینچ 256 گیگ سلولار iPad Pro 11 256GB Wi-Fi + Cellular 2018 اپل
آی پد پرو 11 اینچ 256 گیگ سلولار iPad Pro 11 256GB Wi-Fi + Cellular 2018 اپل
آی پد پرو 11 اینچ 512 گیگ سلولار iPad Pro 11 512GB Wi-Fi + Cellular 2018 اپل
آی پد پرو 11 اینچ 512 گیگ سلولار iPad Pro 11 512GB Wi-Fi + Cellular 2018 اپل
آی پد پرو 11 اینچ یک ترابایت iPad Pro 11 wifi 1TB اپل 2018
آی پد پرو 11 اینچ یک ترابایت iPad Pro 11 wifi 1TB اپل 2018
آی پد پرو 12.9 اینچ 64 گیگ iPad Pro 12.9 wifi 64GB اپل 2018
آی پد پرو 12.9 اینچ 64 گیگ iPad Pro 12.9 wifi 64GB اپل 2018
آی پد پرو 12.9 اینچ 256 گیگ iPad Pro 12.9 wifi 256GB اپل 2018
آی پد پرو 12.9 اینچ 256 گیگ iPad Pro 12.9 wifi 256GB اپل 2018
آی پد پرو 12.9 اینچ 512 گیگ iPad Pro 12.9 wifi 512GB اپل 2018
آی پد پرو 12.9 اینچ 512 گیگ iPad Pro 12.9 wifi 512GB اپل 2018
آی پد پرو 12.9 اینچ 1 ترابایت iPad Pro 12.9 wifi 1TB اپل 2018
آی پد پرو 12.9 اینچ 1 ترابایت iPad Pro 12.9 wifi 1TB اپل 2018
آی پد پرو 12.9 اینچ 64 گیگ سلولار iPad Pro 12.9 64GB Wi-Fi + Cellular 2018 اپل
آی پد پرو 12.9 اینچ 64 گیگ سلولار iPad Pro 12.9 64GB Wi-Fi + Cellular 2018 اپل
آی پد پرو 12.9 اینچ 256 گیگ سلولار iPad Pro 12.9 256GB Wi-Fi + Cellular 2018 اپل
آی پد پرو 12.9 اینچ 256 گیگ سلولار iPad Pro 12.9 256GB Wi-Fi + Cellular 2018 اپل
آی پد پرو 12.9 اینچ 512 گیگ سلولار iPad Pro 12.9 512GB Wi-Fi + Cellular 2018 اپل
آی پد پرو 12.9 اینچ 512 گیگ سلولار iPad Pro 12.9 512GB Wi-Fi + Cellular 2018 اپل
آی پد پرو 12.9 اینچ یک ترابایت سلولار iPad Pro 12.9 1TB Wi-Fi + Cellular 2018 اپل
آی پد پرو 12.9 اینچ یک ترابایت سلولار iPad Pro 12.9 1TB Wi-Fi + Cellular 2018 اپل
آی‌پد ایر 3 وایفای 64 گیگ 10.5 اینچ اپل iPad Air 64GB Wifi 2019
آی‌پد ایر 3 وایفای 64 گیگ 10.5 اینچ اپل iPad Air 64GB Wifi 2019
آی‌پد ایر 3 وایفای 256 گیگ 10.5 اینچ اپل iPad Air 256GB Wifi 2019
آی‌پد ایر 3 وایفای 256 گیگ 10.5 اینچ اپل iPad Air 256GB Wifi 2019
آی پد ایر 10.5 اینچ 64 گیگ سلولار iPad Air 10.5 inch 64GB Cellular 2019 اپل
آی پد ایر 10.5 اینچ 64 گیگ سلولار iPad Air 10.5 inch 64GB Cellular 2019 اپل
آی‌پد ایر 3 سلولار 256 گیگ 10.5 اینچ اپل iPad Air 256GB Cellular 2019
آی‌پد ایر 3 سلولار 256 گیگ 10.5 اینچ اپل iPad Air 256GB Cellular 2019
آی‌پد نسل 7 وایفای 10.2 اینچ 32 گیگ اپل iPad 10.2 inch 2019 32GB Wi-Fi
آی‌پد نسل 7 وایفای 10.2 اینچ 32 گیگ اپل iPad 10.2 inch 2019 32GB Wi-Fi
آی‌پد نسل 7 وایفای 10.2 اینچ 128 گیگ اپل iPad 10.2 inch 2019 128GB Wi-Fi
آی‌پد نسل 7 وایفای 10.2 اینچ 128 گیگ اپل iPad 10.2 inch 2019 128GB Wi-Fi
آی‌پد نسل 7 سلولار 10.2 اینچ 32 گیگ اپل iPad 10.2 inch 2019 32GB Cellular
آی‌پد نسل 7 سلولار 10.2 اینچ 32 گیگ اپل iPad 10.2 inch 2019 32GB Cellular
آی‌پد نسل 7 سلولار 10.2 اینچ 128 گیگ اپل iPad 10.2 inch 2019 128GB Cellular
آی‌پد نسل 7 سلولار 10.2 اینچ 128 گیگ اپل iPad 10.2 inch 2019 128GB Cellular
آیپد مینی 5 سلولار 64 گیگ iPad Mini 5 64 GB Wifi + Cellular 7.9 inch 2019
آیپد مینی 5 سلولار 64 گیگ iPad Mini 5 64 GB Wifi + Cellular 7.9 inch 2019
آیپد مینی 5 سلولار 256 گیگ iPad Mini 5 256 GB Wifi + Cellular 7.9 inch 2019
آیپد مینی 5 سلولار 256 گیگ iPad Mini 5 256 GB Wifi + Cellular 7.9 inch 2019
آیپد مینی 5 وایفای 64 گیگ iPad Mini 5 64 GB Wifi 7.9 inch 2019
آیپد مینی 5 وایفای 64 گیگ iPad Mini 5 64 GB Wifi 7.9 inch 2019
آیپد مینی 5 وایفای 256 گیگ iPad Mini 5 256 GB Wifi 7.9 inch 2019
آیپد مینی 5 وایفای 256 گیگ iPad Mini 5 256 GB Wifi 7.9 inch 2019
آیپد پرو 2020 وای فای 11 اینچ 128 گیگ اپل iPad Pro 11 wifi 128GB
آیپد پرو 2020 وای فای 11 اینچ 128 گیگ اپل iPad Pro 11 wifi 128GB
آیپد پرو 2020 وای فای 11 اینچ 256 گیگ اپل iPad Pro 11 wifi 256GB
آیپد پرو 2020 وای فای 11 اینچ 256 گیگ اپل iPad Pro 11 wifi 256GB
آیپد پرو 2020 وای فای 11 اینچ 512 گیگ اپل iPad Pro 11 wifi 512GB
آیپد پرو 2020 وای فای 11 اینچ 512 گیگ اپل iPad Pro 11 wifi 512GB
آیپد پرو 2020 وای فای 11 اینچ یک ترابایت اپل iPad Pro 11 wifi 1TB
آیپد پرو 2020 وای فای 11 اینچ یک ترابایت اپل iPad Pro 11 wifi 1TB
آیپد پرو 2020 وای فای 12.9 اینچ 128 گیگ اپل iPad Pro 12.9 wifi 128GB
آیپد پرو 2020 وای فای 12.9 اینچ 128 گیگ اپل iPad Pro 12.9 wifi 128GB
آیپد پرو 2020 وای فای 12.9 اینچ 256 گیگ اپل iPad Pro 12.9 inch wifi 256GB
آیپد پرو 2020 وای فای 12.9 اینچ 256 گیگ اپل iPad Pro 12.9 inch wifi 256GB
آیپد پرو 2020 وای فای 12.9 اینچ 512 گیگ اپل iPad Pro 12.9 inch wifi 512GB
آیپد پرو 2020 وای فای 12.9 اینچ 512 گیگ اپل iPad Pro 12.9 inch wifi 512GB
آیپد پرو 2020 وای فای 12.9 اینچ یک ترابایت اپل iPad Pro 12.9 inch wifi 1TB
آیپد پرو 2020 وای فای 12.9 اینچ یک ترابایت اپل iPad Pro 12.9 inch wifi 1TB
آیپد پرو 2020 سلولار 12.9 اینچ 128 گیگ اپل iPad Pro 12.9 inch Cellular 128GB
آیپد پرو 2020 سلولار 12.9 اینچ 128 گیگ اپل iPad Pro 12.9 inch Cellular 128GB
آیپد پرو 2020 سلولار 12.9 اینچ 256 گیگ اپل iPad Pro 12.9 inch Cellular 256GB
آیپد پرو 2020 سلولار 12.9 اینچ 256 گیگ اپل iPad Pro 12.9 inch Cellular 256GB
آیپد پرو 2020 سلولار 12.9 اینچ 512 گیگ اپل iPad Pro 12.9 inch Cellular 512GB
آیپد پرو 2020 سلولار 12.9 اینچ 512 گیگ اپل iPad Pro 12.9 inch Cellular 512GB
آیپد پرو 2020 سلولار 12.9 اینچ یک ترابایت اپل iPad Pro 12.9 inch Cellular 1TB
آیپد پرو 2020 سلولار 12.9 اینچ یک ترابایت اپل iPad Pro 12.9 inch Cellular 1TB
آیپد پرو 2020 سلولار 11 اینچ 128 گیگ اپل iPad Pro 11 inch Cellular 128GB
آیپد پرو 2020 سلولار 11 اینچ 128 گیگ اپل iPad Pro 11 inch Cellular 128GB
آیپد پرو 2020 سلولار 11 اینچ 256 گیگ اپل iPad Pro 11 inch Cellular 256GB
آیپد پرو 2020 سلولار 11 اینچ 256 گیگ اپل iPad Pro 11 inch Cellular 256GB
آیپد پرو 2020 سلولار 11 اینچ 512 گیگ اپل iPad Pro 11 inch Cellular 512GB
آیپد پرو 2020 سلولار 11 اینچ 512 گیگ اپل iPad Pro 11 inch Cellular 512GB
آیپد پرو 2020 سلولار 11 اینچ یک ترابایت اپل iPad Pro 11 inch Cellular 1TB
آیپد پرو 2020 سلولار 11 اینچ یک ترابایت اپل iPad Pro 11 inch Cellular 1TB
تبلت سامسونگ گلکسی تب 10.5 اینچ سری 6 مدل Galaxy Tab S6 LTE 128GB SM-T865
تبلت سامسونگ گلکسی تب 10.5 اینچ سری 6 مدل Galaxy Tab S6 LTE 128GB SM-T865
تبلت سامسونگ گلکسی تب 10.5 اینچ سری 4 مدل Galaxy Tab S4 LTE 64GB SM-T835
تبلت سامسونگ گلکسی تب 10.5 اینچ سری 4 مدل Galaxy Tab S4 LTE 64GB SM-T835
تبلت سامسونگ گلکسی تب 10.5 اینچ سری S5e مدل Galaxy Tab S5e LTE 64GB 4GB Ram SM-T725
تبلت سامسونگ گلکسی تب 10.5 اینچ سری S5e مدل Galaxy Tab S5e LTE 64GB 4GB Ram SM-T725
تبلت سامسونگ گلکسی تب 10.5 اینچ سری S5e مدل Galaxy Tab S5e Wi-Fi 64GB 4GB Ram SM-T720
تبلت سامسونگ گلکسی تب 10.5 اینچ سری S5e مدل Galaxy Tab S5e Wi-Fi 64GB 4GB Ram SM-T720
تبلت سامسونگ گلکسی تب 8 اینچ سری A مدل Galaxy Tab A LTE 32GB SM-T295
تبلت سامسونگ گلکسی تب 8 اینچ سری A مدل Galaxy Tab A LTE 32GB SM-T295
تبلت سامسونگ گلکسی تب 10.1 اینچ سری A مدل Galaxy Tab A LTE 32GB SM-T515
تبلت سامسونگ گلکسی تب 10.1 اینچ سری A مدل Galaxy Tab A LTE 32GB SM-T515
تبلت سامسونگ گلکسی بوک 10.6 اینچ مدل Galaxy Book LTE 128GB SM-W620
تبلت سامسونگ گلکسی بوک 10.6 اینچ مدل Galaxy Book LTE 128GB SM-W620
تبلت مایکروسافت سرفیس مدل Surface Pro 7 i3/4GB/128GB ظرفیت 128 گیگابایت
تبلت مایکروسافت سرفیس مدل Surface Pro 7 i3/4GB/128GB ظرفیت 128 گیگابایت
تبلت مایکروسافت سرفیس مدل Surface Pro 7 i5/8GB/256GB ظرفیت 256 گیگابایت
تبلت مایکروسافت سرفیس مدل Surface Pro 7 i5/8GB/256GB ظرفیت 256 گیگابایت
تبلت مایکروسافت سرفیس مدل Surface Pro 7 i7/16GB/256GB ظرفیت 256 گیگابایت
تبلت مایکروسافت سرفیس مدل Surface Pro 7 i7/16GB/256GB ظرفیت 256 گیگابایت
تبلت مایکروسافت سرفیس مدل Surface Pro 7 i5/8GB/128GB ظرفیت 128 گیگابایت
تبلت مایکروسافت سرفیس مدل Surface Pro 7 i5/8GB/128GB ظرفیت 128 گیگابایت
تبلت مایکروسافت سرفیس مدل Surface Pro 7  i7/16GB/512GB ظرفیت 512 گیگابایت
تبلت مایکروسافت سرفیس مدل Surface Pro 7 i7/16GB/512GB ظرفیت 512 گیگابایت
تبلت مایکروسافت سرفیس مدل Surface Pro 7 i5/16GB/256GB ظرفیت 256 گیگابایت
تبلت مایکروسافت سرفیس مدل Surface Pro 7 i5/16GB/256GB ظرفیت 256 گیگابایت
تبلت مایکروسافت سرفیس مدل Surface Pro 7 model i7/16GB/1TB ظرفیت یک ترابایت
تبلت مایکروسافت سرفیس مدل Surface Pro 7 model i7/16GB/1TB ظرفیت یک ترابایت
تبلت سامسونگ گلکسی تب 10.5 اینچ سری A مدل Galaxy Tab A LTE 64GB SM-T595
تبلت سامسونگ گلکسی تب 10.5 اینچ سری A مدل Galaxy Tab A LTE 64GB SM-T595
تبلت لنوو مدل Tab 3 8 اینچ رم 3 ظرفیت 16 گیگابایت LTE 4G
تبلت لنوو مدل Tab 3 8 اینچ رم 3 ظرفیت 16 گیگابایت LTE 4G
تبلت لنوو مدل Tab 4 7 اینچ ظرفیت 16 گیگابایت 3G
تبلت لنوو مدل Tab 4 7 اینچ ظرفیت 16 گیگابایت 3G
آیپد ایر 4 10.9 اینچ 64 گیگ سلولار iPad Air 10.9 inch 64GB Cellular 2020 اپل
آیپد ایر 4 10.9 اینچ 64 گیگ سلولار iPad Air 10.9 inch 64GB Cellular 2020 اپل
آیپد ایر 4 10.9 اینچ 256 گیگ سلولار iPad Air 10.9 inch 256GB Cellular 2020 اپل
آیپد ایر 4 10.9 اینچ 256 گیگ سلولار iPad Air 10.9 inch 256GB Cellular 2020 اپل
آیپد ایر 4 10.9 اینچ 64 گیگ وای فای iPad Air 10.9 inch 64GB WiFi 2020 اپل
آیپد ایر 4 10.9 اینچ 64 گیگ وای فای iPad Air 10.9 inch 64GB WiFi 2020 اپل
آیپد ایر 4 10.9 اینچ 256 گیگ وای فای iPad Air 10.9 inch 256GB WiFi 2020 اپل
آیپد ایر 4 10.9 اینچ 256 گیگ وای فای iPad Air 10.9 inch 256GB WiFi 2020 اپل
آی‌پد نسل 8 سلولار 10.2 اینچ 128 گیگ اپل iPad 10.2 inch 2020 128GB Cellular
آی‌پد نسل 8 سلولار 10.2 اینچ 128 گیگ اپل iPad 10.2 inch 2020 128GB Cellular
آی‌پد نسل 8 سلولار 10.2 اینچ 32 گیگ اپل iPad 10.2 inch 2020 32GB Cellular
آی‌پد نسل 8 سلولار 10.2 اینچ 32 گیگ اپل iPad 10.2 inch 2020 32GB Cellular
آی‌پد نسل 8 وای فای 10.2 اینچ 128 گیگ اپل iPad 10.2 inch 2020 128GB WiFi
آی‌پد نسل 8 وای فای 10.2 اینچ 128 گیگ اپل iPad 10.2 inch 2020 128GB WiFi
آی‌پد نسل 8 وای فای 10.2 اینچ 32 گیگ اپل iPad 10.2 inch 2020 32GB WiFi
آی‌پد نسل 8 وای فای 10.2 اینچ 32 گیگ اپل iPad 10.2 inch 2020 32GB WiFi
تبلت سامسونگ گلکسی تب 11 اینچ سری 7 با قلم s pen مدل Galaxy Tab S7 128GB SM-T875 LTE
تبلت سامسونگ گلکسی تب 11 اینچ سری 7 با قلم s pen مدل Galaxy Tab S7 128GB SM-T875 LTE
تبلت سامسونگ گلکسی تب 12.4 اینچ سری +7 با قلم s pen مدل Galaxy Tab S7+ 128GB SM-T975
تبلت سامسونگ گلکسی تب 12.4 اینچ سری +7 با قلم s pen مدل Galaxy Tab S7+ 128GB SM-T975
تبلت سامسونگ گلکسی تب 10.4 اینچ سری لایت 6 بهمراه قلم S مدل Galaxy Tab S6 Lite 64GB SM-P615
تبلت سامسونگ گلکسی تب 10.4 اینچ سری لایت 6 بهمراه قلم S مدل Galaxy Tab S6 Lite 64GB SM-P615
تبلت سامسونگ گلکسی تب 8 اینچ به همراه قلم S مدل Galaxy Tab A LTE 32GB SM-P205
تبلت سامسونگ گلکسی تب 8 اینچ به همراه قلم S مدل Galaxy Tab A LTE 32GB SM-P205
تبلت سامسونگ گلکسی تب 10.4 اینچ سری A7 مدل Galaxy Tab A7 LTE 32GB SM-T505
تبلت سامسونگ گلکسی تب 10.4 اینچ سری A7 مدل Galaxy Tab A7 LTE 32GB SM-T505
تبلت سامسونگ گلکسی تب 10.4 اینچ سری A7 مدل Galaxy Tab A7 LTE 64GB SM-T505
تبلت سامسونگ گلکسی تب 10.4 اینچ سری A7 مدل Galaxy Tab A7 LTE 64GB SM-T505
تبلت سامسونگ گلکسی تب اکتیو پرو 10.1 اینچ به همراه قلم Galaxy Tab Active Pro LTE 64GB SM-T545
تبلت سامسونگ گلکسی تب اکتیو پرو 10.1 اینچ به همراه قلم Galaxy Tab Active Pro LTE 64GB SM-T545
آیپد پرو 2021 سلولار 12.9 اینچ 2TB ترابایت اپل iPad Pro 2021 M1
آیپد پرو 2021 سلولار 12.9 اینچ 2TB ترابایت اپل iPad Pro 2021 M1
آیپد پرو 2021 سلولار 12.9 اینچ 1TB ترابایت اپل iPad Pro 2021 M1
آیپد پرو 2021 سلولار 12.9 اینچ 1TB ترابایت اپل iPad Pro 2021 M1
آیپد پرو 2021 سلولار 12.9 اینچ 512 گیگ اپل iPad Pro 2021 M1
آیپد پرو 2021 سلولار 12.9 اینچ 512 گیگ اپل iPad Pro 2021 M1
آیپد پرو 2021 سلولار 12.9 اینچ 256 گیگ اپل iPad Pro 2021 M1
آیپد پرو 2021 سلولار 12.9 اینچ 256 گیگ اپل iPad Pro 2021 M1
آیپد پرو 2021 سلولار 12.9 اینچ 128 گیگ اپل iPad Pro 2021 M1
آیپد پرو 2021 سلولار 12.9 اینچ 128 گیگ اپل iPad Pro 2021 M1
آیپد پرو 2021 وای فای 12.9 اینچ 2Tb دو ترابایت اپل iPad Pro M1 Wifi 2021
آیپد پرو 2021 وای فای 12.9 اینچ 2Tb دو ترابایت اپل iPad Pro M1 Wifi 2021
آیپد پرو 2021 وای فای 12.9 اینچ 1Tb ترابایت اپل iPad Pro M1 Wifi 2021
آیپد پرو 2021 وای فای 12.9 اینچ 1Tb ترابایت اپل iPad Pro M1 Wifi 2021
آیپد پرو 2021 وای فای 12.9 اینچ 512 گیگ اپل iPad Pro M1 Wifi 2021
آیپد پرو 2021 وای فای 12.9 اینچ 512 گیگ اپل iPad Pro M1 Wifi 2021
آیپد پرو 2021 وای فای 12.9 اینچ 256 گیگ اپل iPad Pro M1 Wifi 2021
آیپد پرو 2021 وای فای 12.9 اینچ 256 گیگ اپل iPad Pro M1 Wifi 2021
آیپد پرو 2021 وای فای 12.9 اینچ 128 گیگ اپل iPad Pro M1 Wifi 2021
آیپد پرو 2021 وای فای 12.9 اینچ 128 گیگ اپل iPad Pro M1 Wifi 2021
آیپد پرو 2021 سلولار 11 اینچ 2TB ترابایت اپل iPad Pro 2021 M1
آیپد پرو 2021 سلولار 11 اینچ 2TB ترابایت اپل iPad Pro 2021 M1
آیپد پرو 2021 سلولار 11 اینچ 1TB یک ترابایت اپل iPad Pro 2021 M1
آیپد پرو 2021 سلولار 11 اینچ 1TB یک ترابایت اپل iPad Pro 2021 M1
آیپد پرو 2021 سلولار 11 اینچ 512 گیگ اپل iPad Pro 2021 M1
آیپد پرو 2021 سلولار 11 اینچ 512 گیگ اپل iPad Pro 2021 M1
آیپد پرو 2021 سلولار 11 اینچ 256 گیگ اپل iPad Pro 2021 M1
آیپد پرو 2021 سلولار 11 اینچ 256 گیگ اپل iPad Pro 2021 M1
آیپد پرو 2021 سلولار 11 اینچ 128 گیگ اپل iPad Pro 2021 M1
آیپد پرو 2021 سلولار 11 اینچ 128 گیگ اپل iPad Pro 2021 M1
آیپد پرو 2021 وای فای 11 اینچ 2Tb دو ترابایت اپل iPad Pro M1 Wifi 2021
آیپد پرو 2021 وای فای 11 اینچ 2Tb دو ترابایت اپل iPad Pro M1 Wifi 2021
آیپد پرو 2021 وای فای 11 اینچ 1Tb یک ترابایت اپل iPad Pro M1 Wifi 2021
آیپد پرو 2021 وای فای 11 اینچ 1Tb یک ترابایت اپل iPad Pro M1 Wifi 2021
آیپد پرو 2021 وای فای 11 اینچ 256 گیگ اپل iPad Pro M1 Wifi 2021
آیپد پرو 2021 وای فای 11 اینچ 256 گیگ اپل iPad Pro M1 Wifi 2021
آیپد پرو 2021 وای فای 11 اینچ 128 گیگ اپل iPad Pro M1 Wifi 2021
آیپد پرو 2021 وای فای 11 اینچ 128 گیگ اپل iPad Pro M1 Wifi 2021
تبلت سامسونگ گلگسی تب ای ۷ لایت ۸.۷ اینچ Galaxy Tab A7 Lite 8.7 inch T225
تبلت سامسونگ گلگسی تب ای ۷ لایت ۸.۷ اینچ Galaxy Tab A7 Lite 8.7 inch T225
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S7 FE (2021, 12.4
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S7 FE (2021, 12.4") 4G SM-T735 ظرفیت 64/4 گیگابایت
آی‌پد نسل 9 سلولار 10.2 اینچ 64 گیگ اپل iPad 10.2 inch 2021 64GB LTE
آی‌پد نسل 9 سلولار 10.2 اینچ 64 گیگ اپل iPad 10.2 inch 2021 64GB LTE
آی‌پد نسل 9 سلولار 10.2 اینچ 256 گیگ اپل iPad 10.2 inch 2021 256GB LTE
آی‌پد نسل 9 سلولار 10.2 اینچ 256 گیگ اپل iPad 10.2 inch 2021 256GB LTE
آی‌پد نسل 9 وای فای 10.2 اینچ 256 گیگ اپل iPad 10.2 inch 2021 256GB Wi-Fi
آی‌پد نسل 9 وای فای 10.2 اینچ 256 گیگ اپل iPad 10.2 inch 2021 256GB Wi-Fi
آی‌پد نسل 9 وای فای 10.2 اینچ 64 گیگ اپل iPad 10.2 inch 2021 64GB Wi-Fi
آی‌پد نسل 9 وای فای 10.2 اینچ 64 گیگ اپل iPad 10.2 inch 2021 64GB Wi-Fi
آیپد مینی 6 سلولار 256 گیگ iPad Mini 6 256GB 5G 8.3 inch 2021
آیپد مینی 6 سلولار 256 گیگ iPad Mini 6 256GB 5G 8.3 inch 2021
آیپد مینی 6 سلولار 64 گیگ iPad Mini 6 64 GB 5G 8.3 inch 2021
آیپد مینی 6 سلولار 64 گیگ iPad Mini 6 64 GB 5G 8.3 inch 2021
آیپد مینی 6 وای فای 256 گیگ iPad Mini 6 256 GB Wifi 8.3 inch 2021
آیپد مینی 6 وای فای 256 گیگ iPad Mini 6 256 GB Wifi 8.3 inch 2021
آیپد مینی 6 وای فای 64 گیگ iPad Mini 6 64 GB Wifi 8.3 inch 2021
آیپد مینی 6 وای فای 64 گیگ iPad Mini 6 64 GB Wifi 8.3 inch 2021
تبلت سامسونگ گلکسی تب 10.4 اینچ سری لایت 6 بهمراه قلم S مدل Galaxy Tab S6 Lite 128GB SM-P615
تبلت سامسونگ گلکسی تب 10.4 اینچ سری لایت 6 بهمراه قلم S مدل Galaxy Tab S6 Lite 128GB SM-P615
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S7 FE (2021, 12.4
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S7 FE (2021, 12.4") 5G SM-T735 ظرفیت 64/4 گیگابایت
ios
نسخه 5.0
5G
ندارد
iPad Pro 11 2021
512 گیگ
نقره ای, خاکستری
آلومینیوم
شیشه
آلومینیوم
466 گرم
247.6 میلی متر
178.5 میلی متر
5.9 میلی متر
 
Liquid Retina Display
2388x1668 پیکسل
11 اینچ
265 پیکسل بر اینچ
True Tone Display (قابلیت نمایش رنگ ها نزدیک به واقعیت )
Apple M1
ندارد
هشت هسته ای ( چهار هسته prerformace و چهار هسته efficiency )
هشت هسته ای
8 گیگ
12 مگاپیکسل
12 مگاپیکسل
ندارد
4 عدد
تشخیص چهره ( Face ID ), شتاب سنج (Accelerometer), ژيروسکوپ (Gyro), فشارسنج (Barometer), سنجش نور محيط (Ambient light sensor), (LIDAR Scanner)
ندارد
دارد
7538 میلی آمپر
قابلیت نگه داشتن ده ساعت شارژ با وبگردی و یا تماشای فیلم با اینترنت وای-فای, قابلیت نگه داشتن نه ساعت شارژ با وبگردی با اینترنت سیم کارت, قابلیت شارژ با کامپیوتر و پاور بانک
دارد
دارد
قلم نسل دوم اپل
دارد
دارد
 
USB Type-C ( پورت اصلی متصل به دستگاه), Smart Connector (back)